ΣφHνες - ΤAκοι

Για ακινητοποίηση οχημάτων με ασφάλεια.

Οι τάκοι ακινητοποιούν οχήματα κατά την διάρκεια φόρτωσης-εκφόρτωσης. Έτσι εκτελούνται οι εργασίες με ασφάλεια. 

Οι σφήνες ακινητοποιούν οχήματα τα οποία μπορεί να έχουν βλάβη στο σύστημα ακινητοποίησης ή έχουν σταθμεύσει σε περιοχές με μεγάλη κλίση. 

 

Τιμή με ΦΠΑ: 8,98 € 

PARK-DH-PWC-1 Πλαστικός τάκος ακινητοποίησης οχημάτων
 
Τιμή με ΦΠΑ: 25,10 € 
PARK-DH-WC-1 Ελαστικός τάκος ακινητοποίησης οχημάτων 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΚΩΝ (ΣΦΗΝΕΣ)
 
  • Οι σφήνες (τάκοι) ακινητοποίησης οχημάτων είναι απαραίτητο αξεσουάρ φορτηγών κατά την διάρκεια φορτοεκφορτώσεων αλλά και για την περίπτωση βλάβης. Βοηθούν τα οχήματα να σταματήσουν στο σωστό σημείο αλλά και να αποτρέψουν ακούσια κίνηση του οχήματος.
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

DOORADO 

Αποθήκη / πωλήσεις: 

Οδός Ξηροπήγαδου, ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας Αττικής, 196 00 (1 χλμ από έξοδο 1 της Αττικής οδού)

τηλ: 210.555.8784

τηλ: 210.555.1680

ΓΕΜΗ 054962709000

doorado@gmail.com